Dega Maarif Elbasan është prova më e mirë se mundi dhe përkushtimi, në një besim reciprok mes nxënësve dhe mësuesve, janë rruga e sigurt drejt suksesit.

KONTAKTE

MAARIF NË BOTË