Pranimet

Proçedura e Pranimit

Kërko Informacion
Do të merrni një email informues me udhëzimet e nevojshme për t'u regjistruar në IMSA Elbasan.
Kërko Informacion
1
Apliko Online
Ju mund të plotësoni aplikimin tuaj online duke përdorur formularin e pranimeve.
Apliko
2
Kontakto
Në çdo kohë, në numrin e telefonit +355 422 34 567 | +355 697047260 ose info@imsaelbasan.edu.al
Kontakto
3

Kontakto Përgjegjësin e Pranimeve

Për Pranimet në Shkollë Kontakto
-
Për Informacion mbi Fondacionin Turk Maarif Kontakto
-

  Të dhëna për nxënësin

  Gjimnaz9-Vjeçare
  PoJo

  Demos

  Color Skin

  Header Style

  Layout

  Wide
  Boxed