Stafi ynë Akademik

Stafi Mësimor

Staf akademik me përvojë dhe kontribut të shkëlqyer në arsim në lëndët e kurrikulës bërthamë dhe asaj me zgjedhje.
I gjithë ekipi i mësuesve me një eksperiencë disavjeçare në arsim mbështet nxënësit të bëhen të përgjegjshëm, reflektues dhe të angazhuar në jetë.
Ne ofrojmë një edukim cilësor për t’i ndihmuar nxënësit që në hapat e tyre të parë të zhvillojnë dhe të përmirësojnë dijet e tyre, në funksion të rrugës që do të ndjekin.

Emrah Katrancı

Drejtor MAARIF Elbasan

Ekzistenca jonë si pjesë e zinxhirit edukativo – arsimor të krijuar nga Fondacioni Turk Maarif, që nga cikli parashkollor e deri në diplomimin akademik, na nxit të besojmë në arritjet e mëtejshme, duke synuar suksese të reja, ruajtjen e cilësisë dhe shndërrimin në një shkollë model për sistemin arsimor shqiptar.

Alqi Çabiri

Zëvendës Drejtor MAARIF Elbasan

Shkolla ku eksporoni potencialin, motivimin dhe lumturinë e fëmijës suaj!
Ne jemi pranë jush kudo, që të arrini në hapat drejt një të ardhme të sigurt!

Drita Isaj

Mësuese e Historisë, Gjeografisë dhe Qytetarisë

Romarjo Xhyra

Mësues i Historisë, Gjeografisë dhe Qytetarisë

Elisabeta Myftari

Mësuese e Gjuhë / Letërsi

Edelajda Çepa

Mësuese e Gjuhë / Letërsi

Eduart Domi

Mësues i Matematikës

Julia Ormënaj

Mësuese e Matematikës

Gazment Haxhiymeri

Mësues i Fizikës

Julian Hazizi

Mësues i Fizikës

Silvana Turku

Mësuese e Biologjisë

Belinda Hoxha

Mësuese e Kimisë

Enxhi Ormënaj

Mësuese Kimi / Biologji

Fjolentina Kodrallari

Mësuese e Sociologjisë dhe Qytetarisë

Briana Dalipi

Mësuese e gjuhës Angleze

Arbena Çopja

Mësuese e gjuhës Angleze

Rudina Uruçi

Mësuese e gjuhës Angleze

Algerta Plakaxhiu

Mësuese e gjuhës Angleze

Denisa Lufo

Mësuese e gjuhës Frënge

Erion Avllazagaj

Mësues i gjuhës Gjermane

Irena shanaj

Psikologe

Shkëndi Xhyra

Junior & Shërbim Komunitar

Artan Shqau

Mësues i TIK(Teknologji Informacioni dhe Komunikimi)

Fjorela Qatja

Kodim

Fatbardha Zhuka

Mësuese e Edukimit Fizik

Esmeralda Garunja

Mësuese e Edukimit Fizik

Mediha Musmuça

Mësuese e Ciklit të Ulët

Gjergji Subashi

Mësues i Arteve

Katjusha Sherifi

Mësuese e Muzikës

Dorina Seni

Art Pamor

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed