Preaload Image
Back
[stm_title title_tag=”h2″ sep_enable=”true” title=”FONDACIONIT TURK MAARIF” sep_css=”margin-bottom:51px;” sep_margin_b=”50″][/stm_title]

Fondacioni Turk Maarif shërben si një portë në arenën arsimore ndërkombëtare të Turqisë që do të kontribuojë në rritjen e ndërveprimit kulturor dhe civilizues dhe hapjen e rrugës për arritjen e mirëqenies së përbashkët. Së bashku me Ministrinë e Arsimit Kombëtar, TMF i cili u krijua nga ligji i miratuar në 17 Qershor 2016 nga Parlamenti Turk është i vetmi njësi e autorizuar për të ofruar shërbime arsimore jashtë vendit.

Fondacioni Turk Maarif thekson mençurinë e kulturave të ndryshme dhe vlerave humanitare së bashku me shkencën dhe trendet moderne globale që e çojnë botën drejt një shpejtësie të madhe të ndryshimit.

Fondacioni Turk Maarif është bërë një markë e rëndësishme arsimore në të gjithë botën vitet e fundit. Me vizionin e të qenit një institucion që ushqen njerëz me mendje të pastër, tani është aktiv në më shumë se 42 vende me 327 shkolla, 11 qendra arsimore, 1 Universitet dhe 42 konvikte me afërsisht 40 mijë studentë. Në Shqipëri, Fondacioni Turk Maarif është i pranishëm me Universitetin e Nju Jorkut në Tiranë, Shkollën e Mesme të Nju Jorkut, 9-vjeçaren e Nju Jorkut, IMSA Elbasan dhe Kopshtin Farm Kindergarten. Sistemi arsimor IMS Albania është një rrugë drejt suksesit, duke rritur fëmijë nga 3 vjeç, derisa ata të arrijnë ëndrrat e tyre.

[stm_spacing sm_spacing=”10px” xs_spacing=”40px” lg_spacing=”36px” md_spacing=”10px”]

Vizioni

Të bëhet një institucion arsimor që krijon njerëz me mendje të pastër që përdorin dijen për paqen dhe mirëqenien e njerëzimit.

Misioni

Për të kryer aktivitete gjithëpërfshirëse edukative në mbarë botën bazuar në vlerat e përbashkëta të njerëzimit dhe traditën anatoliane të mençurisë.

Vlerat

Besimi
Transparenca
Bashkëpunimi dhe Solidariteti
Kopetenca dhe Virtyti
Përfshirja në Arsim
Universaliteti