Preaload Image
Back

Maarif Elbasan Campus përfshin të 3 ciklet e studimit:

Cikli i ulët (Klasat 1-5)

Arsimi i mesëm i ulët (Klasat 6-9)

Arsimi i mesëm (klasat 10-12)