Preaload Image
Back

Per t’u bere pjese e shkolles Maarif Elbasan Campus nxenesit I nenshtrohen nje testimi te pervitshem MAGIS prej te cilit perfitojne ulje ne tarifen e studimit. Kjo I motivon nxenesit duke krijuar dhe nje ambient garues per rezultate sa me te mira. Provimi ofrohet per te tre ciklet e studimit :

  • Cikli i ulët (Klasat 1-5)
  • Arsimi i mesëm i ulët (Klasat 6-9)
  • Arsimi i mesëm (klasat 10-12)

Cikli i ulët (Klasat 1-5)

Arsimi i mesëm i ulët (Klasat 6-9)

Arsimi i mesëm (klasat 10-12)

Dokumentat e nevojshme që nxënësit duhet të dorëzojnë në momentin e regjistrimit në shkollë janë:

Shkolla jonë është e prirur të pranojë dhe të përthithë nxënës me arritje dhe mesatare të lartë.