Preaload Image
Back

Maarif Entrance Examination eshte provimi pranues per ne shkollat Maarif. Ky provim perfshin lende te ndryshme si:

  • Gjuhë shqipe dhe Letërsi
  • Matematikë
  • Fizikë
  • Kimi
  • Biologji
  • Anglisht
  • Dituri Natyre

Në bazë të rezultateve të arritura nxënësit më të mirë përfitojnë bursa duke nisur nga 100%, 75%, 50%, 25%.

Provimi për vitin akademik 2023 – 2024 do të mbahet më 11 Maj 2024. Për t’u regjistruar në këtë provim ju lutem plotësoni formën e regjistrimit këtu.