Preaload Image
Back

Staf akademik me përvojë dhe kontribut të shkëlqyer në arsim në lëndët e kurrikulës bërthamë dhe asaj me zgjedhje.
I gjithë ekipi i mësuesve me një eksperiencë disavjeçare në arsim mbështet nxënësit të bëhen të përgjegjshëm, reflektues dhe të angazhuar në jetë.
Ne ofrojmë një edukim cilësor për t’i ndihmuar nxënësit që në hapat e tyre të parë të zhvillojnë dhe të përmirësojnë dijet e tyre, në funksion të rrugës që do të ndjekin.

Academic staff with excellent experience and contribution to education in core and elective curriculum subjects.
The entire team of teachers with several years of experience in education supports students to become responsible, reflective and engaged in life.
We offer a quality education to help students in their first steps to develop and improve their knowledge, in function of the path they will follow.

Zeki Uysal

Drejtor MAARIF Elbasan

Alqi Çabiri

Drejtor Didaktik MAARIF Elbasan

Irena Shanaj

Zëvendës Drejtore MAARIF Elbasan

Romarjo Xhyra

Mësues i Historisë, Gjeografisë dhe Qytetarisë

Millan Xhudoviq

Mësues i Historisë

Blendi Bakalli

Mësues i Gjeografisë

Elisabeta Myftari

Mësuese e Gjuhë / Letërsi

Edelajda Çepa

Mësuese e Gjuhë / Letërsi

edi domni

Eduart Domi

Mësues i Matematikës

Nikoleta Kostandini

Mësuese e Teknologjisë

Julia Ormënaj

Mësuese e Matematikës

Brizida Marku

Mësuese e Matematikës

Julian Hazizi

Mësues i Fizikës

Gazment Haxhiymeri

Mësues i Fizikës

Enxhi Ormënaj

Mësuese Kimi / Biologji

Kristi Haka

Mësuese Kimi/Biologji

Jonida Ullorja

Mësuese Biologjie

Fjolentina Kodrallari

Mësuese e Sociologjisë dhe Qytetarisë

Bleona Mehaj

Mësuese e gjuhës Turke

Marsida Hoxhalli_MAARIF ELBASAN

Marsida Hoxhalli

Mësuese e gjuhës Gjermane

Briana Dalipi

Mësuese e gjuhës Angleze

Algerta Plakaxhiu

Mësuese e gjuhës Angleze

Brikena Hida

Mësuese e gjuhës Angleze

Arbena Çopja

Mësuese e gjuhës Angleze

Artan Shqau

Mësues i TIK(Teknologji Informacioni dhe Komunikimi)

Fjorela Qatja

TIK/Kodim

Athinela Spahi

Kodim Robotikë

Fatbardha Zhuka

Mësuese e Edukimit Fizik

Esmeralda Garunja

Mësuese e Edukimit Fizik

Mediha Musmuça

Mësuese e Ciklit të Ulët

Hatixhe Sallufi

Mësuese e ciklit të Ulët

Engjëllushe Sejdini

Mësuese e ciklit të Ulët

Zeqir Sulkuqi

Mësues i Muzikës

Mirandi Mbacka

Mësues i Karatesë

Ryzhdi Veshi

Mësues i Kërcimit

Shahu Graceni

Doktoreshë