Preaload Image
Back

Transport i sigurt dhe me mjete tepër komode. Mjeti i merr nxënësit tanë në adresën e përcaktuar nga prindi duke krijuar itinerare të ndryshme që mbulojnë të gjithë qytetin e Elbasanit dhe rrethinat e tij.